น้ำมันเครื่อง ยี่ห้อ LIQUI MOLY

หมวดหมู่สินค้า: สินค้าของเรา
Leichtlauf HC7 5W-40 (Synthetic Technology) ดีที่สุดสำหรับรถใช้แก๊สLPG/NGV น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ประสิทธิภาพสูง ผสมสารเพิ่มประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับรถยนต์เบนซินและดีเซล โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ทีใช้แก๊ส NGV/LPG สามารถใช้กับรถยนต์ที่มีเทคโนโลยี Multi-Valve หรือTurbo chargingได้เป็นอย่างดี ช่วยทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มสมรรถนะ ลดอัตราการบริโภคน้ำมันของเครื่องยนต์และประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างยอดเยี่ยม ช่วยปกป้องเครื่องยนต์และวาล๋วจากการสึกหรออันเนื่องมาจากการใช้พลังงาน NGV/LPG ช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับรถคุณ
เริ่มต้น 550 บาท (ฟรีใส้กรอง ค่าบริการ และประกัน)

11 กรกฎาคม 2561

ผู้ชม 6026 ผู้ชม

เคล็ดลับในการเลือกใช้น้ำมันเครื่อง

ในการเลือกน้้ามันเครื่องนั้นผมขอแบ่งเป็น 3 วิธีละกันนะครับ

1. เลือกจากชนิดของน้้ามันเครื่อง

คือการเลือกโดยดูจากพื้นฐานของน้้ามันเครื่องว่าเป็นชนิดไหน ซึ่งจะมีผลกับอายุการใช้งานของน้้ามันเครื่องโดยส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 3 ชนิดนะครับ

   1.1 น้้ามันเครื่องชนิดธรรมดา

   1.2 น้้ามันเครื่องชนิดกึ่งสังเคราะห์

   1.3. น้้ามันเครื่องสังเคราะห์

โดยข้อแตกต่างของน้้ามันเครื่องทั้งสามชนิดนี้ก็คือโครงสร้างของโมเลกุลในตัวน้้ามันเครื่องที่มีการยึดตัวเกาะกัน โดยการยึดตัวของอะตอมที่ต่างกันท้าให้ น้้ามันเครื่องสามารถคงความหนืดและลักษณะการเป็นฟิล์มได้นานต่างกัน

สรุปง่ายๆว่าข้อแตกต่างของน้้ามันเครื่องทั้งสามชนิดก็คือระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่องนั่นเอง

ระยะทางของการเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่องแต่ละชนิด น้้ามันเครื่องชนิดธรรมดา ประมาณ 4,000 กิโลเมตร น้้ามันเครื่องชนิดกึ่งสังเคราะห์ Semi Synthetic ประมาณ 6,000 กิโลเมตร และน้้ามันเครื่องสังเคราะห์ Synthetic ประมาณ 10,000 กิโลเมตร โดยระยะเวลาของการเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่องนั้นอาจแตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้รถยนต์ของแต่ละ เช่น บางท่านอาจวิ่งทางไกลอย่างเดียวซึ่งไม่ค่อยพบกับการจราจรที่ติดขัด ระยะเลขกิโลเมตรที่หน้าปัทม์ของรถท่านก็อาจตรงกับระยะทางที่ท่านวิ่งจริงๆ ท่าน สามารถเปลี่ยนน้้ามันเครื่องตามที่ก้าหนดไว้หรือมากกว่าได้ แต่ผู้ที่พบการจราจรที่ติดขัดอยู่เป็นประจ้าแม้รถของท่านจะไม่ได้วิ่งแต่เครื่องยนต์ของท่านก็ท้างาน ตลอดเวลาเช่นกัน เพราะฉะนั้นท่านควรจะเปลี่ยนเร็วกว่าที่ก้าหนดไว้สักนิด

2. เลือกจากเกรดคุณภาพของน้้ามันเครื่อง
คือการเลือกโดยดูจากเกรดคุณภาพที่เกิดจากการทดสอบคุณสมบัติด้านต่างๆของน้้ามันเครื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณภาพและประสิทธิภาพเกือบทุกด้านของน้้ามันเครื่อง 
โดยสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตน้้ามันทั่วโลกให้เป็นผู้ทดสอบคือสถาบัน API ที่ย่อมาจาก AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE โดยAPI จะแบ่งเกรดคุณภาพเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 คือเกรดคุณภาพส้าหรับเครื่องยนต์เบนซิน 
ซึ่งตามหลังอักษรย่อ API โดยจะใช้ตัวอักษร S (STATION SERVICE-SPARK IGNITION) น้าหน้า ตัวอักษรย่อที่บ่งบอกเกรดคุณภาพของน้้ามันเครื่องซึ่งเริ่มจากตัวอักษร A ซึ่งเป็นเกรดคุณภาพต่้าสุดจากนั้นจึงไล่ตามตัวอักษรไปเรื่อยๆคือ B, C, D, E, F, G, H, Jและ L เช่น API SG, API SJและ API SL ซึ่งเป็นเกรดคุณภาพสูงสุดในปัจจุบัน โดยเราสามารถดูเกรดคุณภาพของน้้ามันเครื่องที่แสดงไว้บนฉลากข้าง แกลลอนนะครับ

กลุ่มที่ 2 คือเกรดคุณภาพส้าหรับเครื่องยนต์ดีเซล 
ซึ่งตามหลังอักษรย่อ API โดยจะใช้ตัวอักษร C (COMMERCIAL SERVICE-COMPRESSION IGNITION) น้าหน้าตัวอักษรย่อที่บ่งบอกเกรดคุณภาพของน้้ามันเครื่องซึ่งเริ่มจากตัวอักษร A ซึ่งเป็นเกรดคุณภาพต่้าสุดจากนั้นจึงไล่ตามตัวอักษรไปเรื่อยๆคือ B, C, D, E, F, G, Hและ I เช่น API CF, API CG-4, API CH-4และ API CI-4 ซึ่งเป็นเกรดคุณภาพสูงสุดในปัจจุบัน (เลข 4 ที่ตามหลังหมายถึง เน้น ใช้ส้าหรับเครื่องยนต์ 4 จังหวะ)

ตามความเป็นจริงแล้วทั้งน้้ามันเครื่องของเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซลนั้นสามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลได้ แต่จะมีความเหมาะสมกับ เครื่องยนต์แต่ละชนิดต่างกัน หากน้้ามันเครื่องชนิดไหนที่เหมาะกับเครื่องยนต์เบนซิน ทางสถาบัน APIจะน้าเกรดคุณภาพที่เหมาะสมมาไว้ข้างหน้าเช่น น้้ามันเครื่องที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์เบนซินจะมีเกรดคุณภาพดังนี้ API SL/CF หรือน้้ามันเครื่องที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์ดีเซลก็จะมีเกรดคุณภาพดังนี้ API CH-4/SJ ซึ่งหมายความว่าเกรดคุณภาพของน้้ามันเครื่องดีเซลชนิดนี้เทียบเท่ากับเกรดคุณภาพของน้้ามันเครื่องเบนซินในเกรดคุณภาพ SJ นั่นเอง

ส่วนที่แตกต่างกันของน้้ามันเครื่องทั้ง 2 เกรดคุณภาพ คือ ส่วนประกอบอื่นๆของน้้ามันเครื่องเช่นสารเพิ่มคุณภาพ (ADDITIVES) ซึ่งเหมาะกับเครื่องยนต์ที่ต่างชนิดกัน ในปัจจุบันผมแนะน้าให้ใช้น้้ามันเครื่องเกรดคุณภาพสูงสุดหรือใกล้เคียงเกรดคุณภาพสูงสุดอยู่เสมอ ถึงแม้ราคาจะแพงกว่าเกรดที่ต่้ากว่าแต่ก็คุ้มค่ากว่าเช่นกัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบราคาของน้้ามันเครื่องเกรดคุณภาพต่้ากับเกรดคุณภาพสูงสุดนั้นราคาก็ต่างกันไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นเอง

3. เลือกจากเกรดความหนืดของน้้ามันเครื่อง

ความหนืดของน้้ามันเครื่องจะเกี่ยวข้องกับการสร้างชั้นเคลือบและการไหลเวียนของน้้ามันเครื่อง ซึ่งเกรดความหนืดคืออัตราการไหลของปริมาณต่อขนาดและความ ยาวของรู ต่อหน่วยเวลา ณ อุณหภูมิหนึ่ง ยกตัวอย่าง เช่น น้้ามัน 60 ซี.ซี ไหลผ่านรูขนาด 12.25 มิลลิเมตร ณ อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ส่วนหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในการวัดเกรดความหนืดก็คือ สมาคมวิศวกรรมยานยนต์หรือ SAE (SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS)

โดยเกรดความหนืดของน้้ามันเครื่องจะแสดงเป็นเป็นอักษรย่อ SAEแล้วตามด้วยเกรดความหนืดเป็นตัวเลขเช่น 5, 10, 15, 30, 40และ 50 เป็นต้น โดยตัวเลขยิ่งมาก ความหนืดก็จะสูงตามไปด้วยเช่น SAE 10W-50จะมีความหนืดมากกว่า SAE 5W-40 ซึ่งการวัดเกรดความหนืดจะแบ่งเป็นการวัดที่ 2 อุณหภูมิที่แตกต่างกัน 1. วัดที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส ซึ่งตัวเลขเกรดความหนืดจะตามด้วยอักษร W (WINTER) เช่น 5W, 10W 2. วัดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส

ซึ่งตัวเลขเกรดความหนืดจะเป็นตัวเลขอย่างเดียวเช่น 30, 40, 50 การเลือกน้้ามันในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศร้อนให้ดูที่ตัวเลขตัวหลังสุดที่ไม่มีตัวอักษรน้าหน้าอย่างเดียวก็พอ เพราะประเทศไทยไม่มีอุณหภูมิติดลบจึงไม่มีความจ้าเป็นต้องดูตัวเลขที่มีตัวอักษร W ตามหลัง

ส่วนการเลือกเกรดความหนืดของน้้ามันเครื่องนั้นให้ดูจากคู่มือประจ้ารถยนต์

หากไม่ทราบเกรดความหนืดที่แน่นอนให้ใช้เกรดความหนืด 40

หากเครื่องยนต์มีอาการกินน้้ามันเครื่องให้เปลี่ยนเป็นเกรดความหนืด 50

ปัจจัยอื่นๆในการเลือกเกรดความหนืดของน้้ามันเครื่องก็คืออุณหภูมิของอากาศและสภาพความหลวมของชิ้นส่วนในเครื่องยนต์ หากอากาศภายนอกเย็นหรือ เครื่องยนต์เย็น น้้ามันเครื่องควรใสและไหลง่ายเพื่อหล่อลื่นและปกป้องชิ้นส่วนของเครื่องยต์ขณะ สตาร์ทและใช้งาน หากเครื่องยนต์ร้อนแล้วน้้ามันเครื่องใสเกินไป ชั้นเคลือบหรือฟิล์มจะบางเกินไปและไม่สามารถปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์จากการสึกหรอได้

หากเครื่องยนต์ผ่านการใช้งานมามากและเครื่องยนต์เริ่มหลวมก็ควรเลือกน้้ามันที่มีเกรดความหนืดมากขึ้นจากมาตรฐานที่ก้าหนดในคู่มือรถยนต์สักหน่อยเช่นจาก 40 เป็น 50 เพราะชั้นเคลือบหรือฟิล์มที่หนาขึ้นสามารถเข้าไปอุดช่องว่างที่เกิดจากการสึกหรอของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นได้อีกด้วย ในส่วนนี้ สามารถช่วยป้องกันก้าลังอัดรั่วไหลของเครื่องยนต์ที่เกิดจากช่องว่างระหว่างแหวนลูกสูบและกระบอกสูบได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งท้าให้เครื่องยนต์มีสมรรถนะที่ดีขึ้น กว่าเดิมได้อีกด้วย ส่วนท่านที่ใช้น้้ามันเครื่องยี่ห้อของผู้ผลิตรถยนต์มาตลอดแล้วอยากเปลี่ยนก็สามารถท้าได้ โดยเลือกน้้ามันที่มีเกรดคุณภาพและเกรดความหนืดเท่ากันก็สามารถใช้ ทดแทนกันได้แล้วครับ บางทีท่านอาจได้ใช้น้้ามันเครื่องที่มีคุณภาพสูงกว่าเดิมอีกด้วย

อีกอย่างที่อยากฝากไว้ก็คือไส้กรองน้้ามันเครื่องควรเลือกใช้ของที่มีคุณภาพสูง เช่น ของแท้จากผู้ผลิตรถยนต์ เนื่องจากกรองน้้ามันเครื่องมีหน้าที่ในการกรองสิ่ง สกปรกออกจากน้้ามันเครื่องท้าให้น้้ามันเครื่องคงประสิทธิภาพในการหล่อลื่นได้ดี อีกทั้งกรองน้้ามันเครื่องที่มีคุณภาพจะมีการไหลเวียนของน้้ามันเครื่องที่ดีกว่าซึ่ง ช่วยในการระบายความร้อนเครื่องยนต์ได้อีกทางหนึ่ง

ผมหวังว่าบทความนี้คงช่วยให้ท่านมีความรู้ในการเลือกใช้น้้ามันเครื่องมากกว่าเดิมและสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดส้าหรับท่านและรถยนต์ของท่านได้ เมื่อท่านต้อง เปลี่ยนน้้ามันเครื่องยนต์ให้กับรถยนต์ของท่านครั้งต่อไปนะครับ คงไม่เลือกน้้ามันเครื่องจากยี่ห้ออย่างเดียวแล้วนะครับ การเลือกใช้น้ามันเครื่องและกรอง น้้ามันเครื่องที่มีคุณภาพสูงจะมีผลต่ออายุการใช้งานและสมรรถนะของเครื่องยนต์ในระยะยาว ซึ่งท้าให้รถยนต์ของท่านอยู่กับท่านได้นานยิ่งขึ้น

LIQUI MOLY  ลิควิโมลี่น้ำมันเครื่องที่ได้การรับรองจาก AMG

 รถยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงย่อมต้องการน้ำมันเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นกัน  LIQUI MOLY ลิควิโมลี่ แบรนด์ผู้ผลิตชั้นนำด้านน้ำมันเครื่องของประเทศเยอรมันนี ขอเสนอ Leichtlauf High Tech 5w40 นำ้มันเครื่องที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก Mercedez สำหรับรถยนต์ AMG  
liquimoly leightlauf 5w40 5l

Gary Boyd ผู้จัดการฝ่ายขายของ LIQUI MOLY กล่าวว่า “ด้วยการใช้น้ำมันเครื่องรุ่นนี้ผู้ใช้รถยนต์ AMG จะได้รับประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม และสามารถสบายใจได้ว่าอยู่ภายใต้การรับรองในเงื่อนไขการรับประกัน”การให้การรับรองสำหรับนำ้มันเครื่อง (Approval) ถือเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ในทวีปยุโรป     

น้ำมันเครื่องที่ได้รับการรับรองหมายถึงน้ำมันเครื่องนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนและถูกต้องตามมาตรฐานที่เฉพาะเจาะจงสำหรับใช้งานกับเครื่องยนต์ต่างๆ ที่ผู้ผลิตรถยนต์นั้นๆ ได้กำหนดไว้  เมื่อน้ำม้นเครื่องนั้นๆ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตรถยนต์ ผู้ใช้รถยนต์สามารถมั่นใจได้ว่านี่คือน้ำมันที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งาน  ในทางกลับกันการเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่ไม่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตรถยนต์นอกจากจะเป็นเหตุให้เงื่อนไขการรับประกันรถยนต์สิ้นสุดลง ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหากับเครื่องยนต์และอาจส่งผลร้ายแรงต่อเครื่องยนต์อีกด้วย น้ำมันเครื่องลิควิโมลี่ LIQUI MOLY Leichtlauf High Tech 5w40 ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ (Approval) จาก Mercedez Benz  รหัส MB 229.5 สำหรับรถยนต์ AMG โดยเฉพาะ  

 น้ำมันเครื่อง Leichtlauf High Tech 5w40 ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกับการใช้งานเครื่องยนต์อย่างหนัก จึงมั่นใจได้ในประสิทธิภาพการหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ดีเยี่ยมในทุกสภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในอุณหภูมิที่สูงหรือตำ่  นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ปกป้องเครื่องยนต์จากการสึกหรอได้เป็นอย่างดี ช่วยประหยัดน้ำมันและช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดอีกด้วย  คุณจะสามารถรู้สึกได้ถึงการทำงานของเครื่องยนต์ที่ลื่นไหลและมีประสิทธิภาพได้ในขณะที่ใช


น้ำมันเครื่องลิควิโมลี่ LIQUI MOLY Leichtlauf High Tech 5w40 ยังได้รับการรับรอง (Approval) โดย BMW (Longlife-01), PORSCHE (A40) และ Volkswagen (VW 502.00/505.00)

“คุณว่าจะมีอะไรที่ดีกว่าการใช้น้ำมันเครื่องที่ผลิตในประเทศเยอรมันสำหรับรถยนต์ที่ผลิตในประเทศเยอรมัน”