จิ้งหรีด

หมวดหมู่สินค้า: ธุรกิจอาหารแช่แข็ง
ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน ของสหรัฐฯ ตีพิมพ์เผยแพร่รายงานดังกล่าวในวารสาร Scientific Reports โดยชี้ว่าจิ้งหรีดเป็นอาหารแนวใหม่ที่มีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์มากกว่าที่เคยคาดกันเอาไว้ โดยนอกจากจะมีโปรตีนสูงและมีสารอาหารอื่น ๆ แล้ว ยังช่วยเสริมสร้างให้สุขภาพร่างกายโดยรวมแข็งแรงขึ้น
ราคา 150บาท

09 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 2481 ผู้ชม

จิ้งหรีดแช่แข็ง ปลีก - ส่ง สด สะอาด ปลอดภัย

นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันชี้ว่า จิ้งหรีดคือหนึ่งในแมลงที่นับเป็นสุดยอดอาหารหรือซูเปอร์ฟูดส์ (Super foods) อย่างแท้จริง โดยผลการวิจัยล่าสุดพบว่าการกินจิ้งหรีดช่วยให้แบคทีเรียที่มีประโยชน์ในลำไส้เติบโตเพิ่มจำนวนขึ้น ลดการอักเสบในร่างกาย และไม่เป็นอันตรายแม้กินเข้าไปในปริมาณมาก
จิ้งหรีดกลายเป็นอาหารเลิศรสของประชากรโลกไปแล้วสำหรับแมลงพื้นบ้านอย่าง "จิ้งหรีด" ที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) เตรียมพร้อมดันโกอินเตอร์  หวังเพิ่มปริมาณการผลิตและแปรรูปเพื่อการส่งออกในตลาดอียู จีน และแคนาดา พร้อมดันยอดกว่า 1 พันล้านในปี 2561       

          เสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการมกอช. ยอมรับว่า ปัจจุบันจิ้งหรีดนับเป็นแมลงเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของไทยและตลาดโลกในอนาคต ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเร่งยกระดับมาตรฐานเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหภาพยุโรป(อียู) ซึ่งปัจจุบันไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพและมีความชำนาญในการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดในเชิงพาณิชย์  

            “พันธุ์จิ้งหรีดที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงมีอยู่ 2 สายพันธุ์ คือ พันธุ์บ้านสะดิ้ง และพันธุ์ทองคำ มีกำลังการผลิตสูงถึง 700 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่าจิ้งหรีดสดมากกว่า 1,000 ล้านบาท ปัจจุบันมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนผลิตแมลงในไทยโดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด พร้อมทั้งโรงงานแปรรูปส่งออกไปยังต่างประเทศ อาทิ สหภาพยุโรป(อียู) จีน สหรัฐอเมริกา และแคนาดา”

            เลขาธิการ มกอช. เผยต่อว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการในสหภาพยุโรปหลายรายที่ให้ความสนใจนำเข้าผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดทั้งแช่แข็งและแปรรูปจากประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการต้มบรรจุกระป๋องหรืออบและบดเป็นโปรตีนผงเพื่อใช้เป็นส่วนผสมอาหารเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากการบังคับใช้ระเบียบอาหารใหม่เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ก่อให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสินค้าที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิต โรงงานแปรรูป ไปจนถึงอุตสาหกรรมส่งออกและนำเข้า เนื่องจากสินค้าที่มีศักยภาพหลายรายการจะต้องทำคำขอยื่นเปิดตลาด ทั้งการขึ้นทะเบียนในสถานะอาหารใหม่(Novel Food) หรือสถานะอาหารพื้นเมือง( Traditional Food) รวมทั้ง ต้องจัดทำเอกสารประกอบการยื่นคำขอเพื่อให้คณะกรรมการที่รับผิดชอบของสำนักงานความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป(European Food Safety Authority(EFSA) พิจารณาความปลอดภัยหรือหลักฐานการบริโภคก่อนการอนุญาตเปิดตลาดอย่างเป็นทางการ 

 

           “กรณีของแมลง(จิ้งหรีด)จะถือเป็นอาหารใหม่ตามระเบียบของอียู ซึ่งที่ผ่านมามกอช.ได้ติดตามการประกาศบังคับใช้ระเบียบอาหารใหม่ของสหภาพยุโรปอย่างต่อเนื่อง และจิ้งหรีดเป็นหนึ่งในแมลงเศรษฐกิจที่สำคัญและมีศักยภาพในการส่งออก มกอช.จึงได้เร่งกำหนดและประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.8202-2560 หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีดเป็นมาตรฐานทั่วไปลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 โดยมีกรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการตรวจรับรองตาม มกษ. เพื่อรองรับการยกระดับฟาร์มจิ้งหรีดให้ได้มาตรฐาน”