เครื่องฉีดน้ำพ่นโฟมอัตโนมัติ-เครื่องล้างรถอัตโนมัติ-กึ่งอัตโนมัติ

หมวดหมู่สินค้า: สินค้าของเรา
ระบบอัตโนมัติ แบบ touch free ไม่สัมผัสรถ ใช้พื้นที่แค่ห้องจอดรถ ลูกค้าสามารถขับเข้าไปล้างด้วยตัวเอง สตาร์ทรถเปิดแอร์ฟังเพลงประมาณ 2 เพลงเครื่องก็สามารถล้างเสร็จเรียบร้อยทั้งฉีดน้ำแรงดันสูง ฉีดน้ำยาละลายสิ่งสกปรก พ่นโฟมสำหรับขจัดคราบสิ่งสกปรกรวมถึงสามารถเคลือบ Wax ให้กับสีรถเพื่อเพิ่มความเงางามและป้องกันฝุ่น ระะบบเป่าลม ในตัวสามารถเป่าแห้งได้เกือบ 100% ทั้งขบวนการตั้งแต่เริ่มฉีดน้ำจนเป่าแห้งประมาณ 5-6 นาที และเป็นนวัตกรรมทดแทนแรงงานคน ทำให้ผู้ประกอบการคาร์แคร์หมดปัญหาขาดแคลนพนักงาน และภาระค่าแรงสูง
ราคา 499,000บาท

26 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 11859 ผู้ชม

การบริการ
 

      งานด้านบริการ มีช่างเทคนิคพร้อมให้บริการติดตั้ง, ซ่อม และ ตรวจเช็คเครื่องมือไว้คอยบริการทั่วประเทศ
โดยมีทีมงานจะมีการวางแผนออกให้บริการเป็นแต่ละภาค และ ให้บริการตรวจสอบตามระยะเวลาที่กำหนด
     1.  ผลิตภัณฑ์
          1.1 ความเพียงพอของผลิตภัณฑ์
          1.2 คุณภาพของผลิตภัณฑ์    
          1.3 การสนับสนุนพิเศษ
                   1.3.1  การขนส่ง
                            - มีทีมงานที่มีความชำนาญคอยดูแล เพื่อให้เกิดความปลอดภัยระหว่างการขนส่ง
                            - มีรถขนส่ง และ รถเครนที่คอยให้บริการ
                            - บริการฟรีทั่วประเทศสำหรับการขนส่งสินค้าเพื่อการติดตั้ง
                   1.3.2 การรับประกันคุณภาพ     บริษัทฯ จะรับประกันสินค้า 5 ปี 

      2. การบริการหลังการขาย
           2.1 ทีมงานช่าง
                   2.1.1 มีทีมช่างไว้คอยบริการหลังการขาย โดยจะแบ่งทีมงานออกเป็นแต่ละภาค
                   2.1.2 ในกรณีที่มีความเสียหายเบื้องต้นที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทางโทรศัพท์ จะมีทีมงานไว้คอย     บริการให้คำปรึกษาแนะนำ
           2.2 รับประกันหลังการซ่อม
                 รับประกันงานซ่อม 6 เดือน สำหรับอะไหล่ที่ซ่อมหรือทำการเปลี่ยนใหม่
           2.3 มีอุปกรณ์สำรองใช้ระหว่างการซ่อม
           2.4 ความถี่ในการตรวจเยี่ยม
                   2.4.1 มีทีมงานผู้แทนฝ่ายขายออกตรวจเยี่ยมลูกค้าในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบทั่วประเทศทุกๆ เดือน
                   2.4.2 ทีมงานบริการหลังการายจะทำการตรวจเยี่ยมตามแผนงาน
           2.5 ความเร็วในการให้บริการ
                   2.5.1 มีฝ่ายรับเรื่องสามารถประสานงานเพื่อหาทางแก้ไขให้กับลูกค้าได้ทันที
                   2.5.2 ทีมงานสามารถเดินทางเข้าไปให้บริการลูกค้า หลังจากสรุปปัญหา
                            - กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ภายใน 48 ชั่วโมง ในเวลาทำการ
                            - ต่างจังหวัด     * ขึ้นอยู่กับระยะทาง
           2.6 คุณภาพงานซ่อม
                 ด้วยความชำนาญเฉพาะด้านของทีมงานผู้ทำการซ่อม จึงทำให้คุณภาพงานซ่อมออกมาดีที่สุด
           2.7 ระยะเวลาการซ่อม
                 เนื่องจากเรามีการเตรียมพร้อมในเรื่องของอะไหล่และ เจ้าหน้าที่ที่จะคอยรองรับถึงปัญหา 
                 ที่อาจมีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อความต่อเนื่องในการทำงานให้มากที่สุด 
                 2.7.1 สำหรับงานเบาถึงปานกลาง    ไม่เกิน 3 วัน
                 2.7.2 สำหรับงานหนัก    ไม่เกิน 7 วัน
                          *  นอกเหนือจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้
           2.8 บริการฟรี / พร้อมอะไหล่ระหว่างระยะรับประกัน    
                 2.8.1 สำหรับสินค้าที่เสียหายเนื่องจากความผิดพลาดของผู้ผลิต หรือการใช้งานอย่างถูกวิธี  
                          ฟรีทั้งค่าแรง และ ค่าอะไหล่
                 2.8.2 บริการตรวจเช็คฟรีตามรายการที่ทางทีมงานกำหนด
           2.9 การปรับเทียบ CALIBRATION  
                 มีการปรับเทียบ CALIBRATION อุปกรณ์ทุก ๆ 3 - 6  เดือน เพื่อให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพ
                 ที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
           2.10 การสนับสนุนคู่มือการบำรุงรักษาอุปรกรณ์
                 2.10.1 มีคู่มือการใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องมือทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
                 2.10.2 มีเจ้าหน้าที่แนะนำสาธิตวิธีการใช้งานเพื่อให้เกิดความชำนาญในการใช้เครื่องมือ
                 2.10.3 มี CD หรือ  VDO ที่แสดงถึงวิธีการทำงานของเครื่องมือ
           2.11 รายงานผล
                   ทางบริษัท ฯ พร้อมที่จะทำการรายงานผลทุก ๆ เดือน เพื่อให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการประสานงานด้านข้อมูลในทิศทางที่ถูกต้อง

      3. การฝึกอบรม
           3.1 เครื่องมืออุปกรณ์เพื่อใช้ในการอบรม
           3.2 ครูฝึกอบรม พร้อมสื่อการสอน
                 3.2.1 คู่มือการฝึกอบรม
                 3.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการฝึกอบรม
                 3.2.3 POWER POINT
                 3.2.4 CD & VDO ประกอบการเรียนการสอน
           3.3 หลักสูตรการฝึกอบรม
                 หมายเหตุ การฝึกอบรมจะมีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ

      4. ความร่วมมือกิจกรรม
            4.1 ร่วมกิจกรรม
                  ทางบริษัท ฯ ยินดีให้ความร่วมมือสนับสนุนในการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรในด้านเทคโนโลยีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
            4.2 SKILL CONTEST
                  ทางบริษัท ฯ ยินดีให้การสนับสนุนอุปกรณ์ และเครื่องมือเพื่อใช้ในการแข่งขันพร้อมเจ้าหน้าที่ 
                  ที่จะคอยให้คำแนะนำถึงวิธีการใช้งานต่าง ๆ